Siirry sisältöön

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisterinpitäjä
The Mini Team ApS
VAT: 42623954

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
The Mini Team ApS

Rekisterin nimi
The Mini Team:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietorekisteriä ylläpidetään seuraavasti:

  • Verkkokauppatilauksissa osoite- ja yhteystiedot ovat välttämättömät tilauksen toimittamiseksi. Tilauksen yhteydessä kysytään halukkuutta liittyä sähköpostilistallemme. Jos tästä kieltäytyy, asiakastietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Asiakkaan tilaus- ja osoitetiedot eivät välittömästi poistu järjestelmästämme (ilman erillistä pyyntöä). Palautustilanteessa tilaus on hyvä löytyä tietokannastamme.
  • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Lomakkeilla kysytään aina lupa markkinointiin.
  • Rekisteritiedot ovat olemassa vain sähköisesti salasanojen takana. Paperisia asiakastietorekistetejä ei ole. 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita The Mini Team ApS:n alihankkijoilla. Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu -yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. 

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.

Käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteröidyt:
Rekisterissämme verkkokauppaohjelmiston puolella on vähintään kerran tilauksen tehneiden asiakkaiden yhteys- ja tilaustiedot. Verkkokauppaan voi luoda asiakastilin myös ennen tilauksen tekoa.

Säännönmukaiset tietolähteet
The Mini Team ApS

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
The Mini Team ApS ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

The Mini Team voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lukuunottamatta maksu- ja kuljetuspalveluiden tarjoajia. 

Evästeiden käyttö
The Mini Team käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan "Omat tiedot" -osiossa. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, voi ne tarkistaa kirjautumalla omalle käyttäjätililleen tai lähettää pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen hi@theminiteam.com. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).